. . .:www.tabornici.com: . .

Jak to u nás chodí


Na louce u lesa je vybudován stanový podsadový tábor, kde jsou děti ubytovány po dvojicích. Děti se zde učí samostatnosti a umění se o sebe postarat.

Máme zde postaven dřevěný srub sloužící jako klubovna v případě špatného počasí, kde se dá topit v kamnech. Je zde vybudována kuchyň, jídelna, umývárna, a jako WC slouží chemické záchody TOI TOI.

Každý den začíná ráno budíčkem, rozcvičkou, osobní hygienou, snídaní a pokračuje dopoledním programem (služba v kuchyni, příprava dřeva na oheň, koupání hry), obědem, poledním klidem, odpoledním programem (hry, soutěže, koupání....), večeří, osobním volnem, večerním programem (táborák ...), osobní hygienou, večerkou a nočními hlídkami.

V průběhu tábora se děti střídají po družinách při zajišťování některých činností nezbytných pro chod tábora: denně má službu v kuchyni jedna družina, která zajišťuje nákup potřebných potravin, přípravu a vaření oběda, večeře a snídaně. Vaří se jednoduchá i složitější jídla podle připraveného jídelníčku pod dozorem vedoucího. Další družina pomáhá udělat zásobu dřeva pro kuchyň i večerní táborák.

Pěkné koupání je v blízkém rybníku OSIKA. Na začátku běhu překontrolují vedoucí plavecké schopnosti jednotlivých dětí. Celodenní výlet je orientován na krásu okolní krajiny nebo zvláštní kulturní akci pořádanou v okolí. Po skončení tábora se musí louka uklidit do původního stavu.

Cyklistický program:
Ti, ktěří mají na táboře cyklistický program, jsou poučeni o bezpečnosti a o chování cyklisty při pohybu na komunikacích. Děti jezdí zásadně ve skupině a pod dohledem vedoucích. Délka je přizpůsobena zkušenostem a aktuálním potřebám účastníků. Vždy před výjezdem zkontrolují vedoucí výbavu a seřízení kol, příruční zavazadla a ustrojení cyklistů.