. . .:www.tabornici.com: . .

Noční hlídka


Střeží majetek tábora a táborníků v průběhu noci. V případě náročného programu nebo nepříznivého počasí mohou být zrušeny.
- střeží tábor od 23,00 – 7,00
- dbá, aby bylo po večerce všude zhasnuto a byl dodržován noční klid
- nedovolí táborníkům odchod mimo tábor
- nedovolí přístup do tábora nikomu, kdo není jeho účastníkem
- v případě nebezpečí vyhlašuje poplach
- nesmí nikde usnout
- nesmí pálit oheň
- nesmí rušit noční klid (hlasitým mluvením ...)
- v nejnutnějším případě používá baterku
- poslední stráž budí kuchyňskou službu