. . .:www.tabornici.com: . .
II. Běh 2008 - Hlídky