. . .:www.tabornici.com: . .
II. Běh 2009 - Hlídky