. . .:www.tabornici.com: . .
I. Běh 2013 - Deníky oddílů