Tábor v České Kanadě

Na stránce probíhají úpravy, prosíme o telefonické ověření případné přihlášky.
Přihláška 2018 - dokument k tisku
Souhlas s poskytováním osobních údajů
 
Jméno:
Příjmení:
Datum narození:
Adresa:
Jméno zákonného zástupce:
Telefon:
E-mail:
Zdravotní pojišťovna dítěte:
Zdravotní problémy:
Alergie:
Dítě je:
Dítě pojede:
Způsob dopravy tam:
Způsob dopravy zpět:
Vzkaz pro nás: (max. 240 znaků)
 
 
Zdravotní pojištění:
* U hromadného pojištění je nutné poskytnout osobní údaje třetí straně - pojišťovně.

S pořizováním fotografií mého dítěte z průběhu tábora a zveřejněním na sociálních sítích, webových stránkách a na táborovém CD zasílaném rodičům:

Souhlasím se zpracováním osobních údajů nezbytných pro účast dítěte na letním táboře:

  

Nedoporučujeme s sebou brát žádné cennosti - mobilní telefony, MP3 přehrávače, digitální hry a podobné věci. Neneseme za jejich ztrátu či poškození odpovědnost.