Tábor v České KanaděPřihláška
 
Jméno:
Příjmení:
Rodné číslo:
Adresa (+email):
Telefon:
Zdravotní pojišťovna:
Zdravotní problémy:
Alergie:
Dítě je:
Dítě pojede:
způsob dopravy tam:
způsob dopravy zpět:
Hromadná doprava odkud:
Vzkaz pro nás: (max. 240 znaků)
 
 
  

Nedoporučujeme s sebou brát žádné cennosti - mobil, wollkmeny, digi hry a podobné věci. Neneseme za jejich ztrátu či poškození odpovědnost.